HOME > 고객마당  > 공지사항

공지사항

전체 27
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
2023년 응급실 고객 만족도 조사
운영자 | 2023.02.27 | 추천 -8 | 조회 509
운영자 2023.02.27 -8 509
26
영광 한빛 방사능방재 연합훈련 영광기독병원 참여 2023.11.01
운영자 | 2023.11.27 | 추천 0 | 조회 34
운영자 2023.11.27 0 34
25
전남형 공공산후조리원 9호점. 영광기독병원 선정
운영자 | 2023.10.17 | 추천 0 | 조회 198
운영자 2023.10.17 0 198
24
제21기 민주평화통일 자문회의 출범식(영광지역협의회장 김경옥) 2023.09.25
운영자 | 2023.09.26 | 추천 0 | 조회 152
운영자 2023.09.26 0 152
23
영광시니어클럽 선도모델사업 발대식 2023.09.01
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 127
운영자 2023.09.25 0 127
22
전남경찰청장 해바라기센터 방문
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 133
운영자 2023.09.25 0 133
21
새싹지킴이병원 운영협의체 회의
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 137
운영자 2023.09.25 0 137
20
부서 100감사 게시
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 106
운영자 2023.09.25 0 106
19
사랑의 열매 전라남도지사 표창 2023.05.24
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 101
운영자 2023.09.25 0 101
18
어린이 날 캠페인(해바라기센터) 2023.05.04
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 88
운영자 2023.09.25 0 88
17
개원축하 예배 2023.04.21
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 104
운영자 2023.09.25 0 104