HOME > 고객마당  > 공지사항

공지사항

전체 34
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
영광기독병원-광주시립병원 공공의료 업무협약 2024.04.16.
운영자 | 2024.04.17 | 추천 0 | 조회 188
운영자 2024.04.17 0 188
33
2024 생명존중 명상프로그램 거명의료재단 2차 2024.04.24
운영자 | 2024.04.26 | 추천 1 | 조회 79
운영자 2024.04.26 1 79
32
2024 생명존중 명상프로그램 거명의료재단 1차 2024.04.04.
운영자 | 2024.04.05 | 추천 0 | 조회 138
운영자 2024.04.05 0 138
31
영광군 '영광형 통합돌봄 체계' 구축 2024.03.08.
운영자 | 2024.03.11 | 추천 0 | 조회 174
운영자 2024.03.11 0 174
30
영광군, 비상진료체계 현장점검 2024.02.22.
운영자 | 2024.03.08 | 추천 0 | 조회 146
운영자 2024.03.08 0 146
29
2024년 아동학대전담의료기관 활성화사업 확정 2023.12.31.
운영자 | 2024.02.26 | 추천 0 | 조회 210
운영자 2024.02.26 0 210
28
채용신체검사 의료기관지정 2023.10.24.
운영자 | 2024.02.26 | 추천 0 | 조회 154
운영자 2024.02.26 0 154
27
영광 한빛 방사능방재 연합훈련 영광기독병원 참여 2023.11.01.
운영자 | 2023.11.27 | 추천 0 | 조회 289
운영자 2023.11.27 0 289
26
전남형 공공산후조리원 9호점. 영광기독병원 선정
운영자 | 2023.10.17 | 추천 0 | 조회 465
운영자 2023.10.17 0 465
25
제21기 민주평화통일 자문회의 출범식(영광지역협의회장 김경옥) 2023.09.25.
운영자 | 2023.09.26 | 추천 0 | 조회 324
운영자 2023.09.26 0 324
24
영광시니어클럽 선도모델사업 발대식 2023.09.01.
운영자 | 2023.09.25 | 추천 0 | 조회 308
운영자 2023.09.25 0 308